Vong Trung cộng…

Tác giả: Pháp Đồ

[vancokythu.net, 26/11/2019]

Bảy mươi năm
trong lịch sử cầm quyền
Trung Cộng đã
gieo nên bao thù hận
Cướp đi bao sinh mệnh
của hàng triệu con người

Tiếng kêu than
như thấu đến tận trời
Tiếng gào khóc
giữa biển người vô vọng
1989 Thiên An Môn
dậy sóng
Lấy đi bao sự sống
của hơn vạn con người

1999 khủng bố đỏ
rợp trời
Pháp Luân Công
giúp người đời hướng thiện
Giang Trạch Dân ngụy biện
nói là Pháp môn tà

Để người dân tránh xa
Rồi thẳng tay đàn áp
Hai triệu người chết thảm
Cướp nội tạng bán buôn

Chẳng ai rõ nguồn cơn
Tà đảng kia bưng bít
Tội ác còn chưa hết
Kéo dài đến hôm nay

2019 này
Chúng lại thêm tội mới
Đàn áp người vô tội
Trên mảnh đất tự do

Thiên An Môn 2 đó
Hay khủng bố đỏ đây
Những người nó bắt đi
Là những người tu luyện
Và sinh viên thiện nguyện
Yêu hòa bình tự do
Ngọc Sáng trời ban cho
Nhân gian càng nên quý
Tà đảng kia cổ xúy
Muốn biến người thành ma

Người tu luyện thật thà
Chúng thẳng tay đàn áp
Làm bao điều phi pháp
Tội ác rợp trời xanh
Hàng trăm triệu dân lành
Chôn vùi trong biển máu.

Ác đảng ngươi ẩn náu
Lưới trời vẫn tìm ra
Thiên lý sẽ không tha
Cho tà linh ác đảng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.