Văn sử mạn đàm: Hoang dâm bỏ triều chính, thất đức mất giang sơn

Bài viết của Vũ Chân

[MINH HUỆ 13-02-2012] Có câu cổ ngữ rằng: “Vạn ác dâm vi thủ”, nghĩa là “Vạn cái ác thì dâm đứng đầu”.
Bởi vì Thượng Thiên coi tà dâm rất nặng, đứng đầu vạn điều ác, do đó trừng phạt cũng khắc nghiệt nhất. Bất kể là đế vương hay quan tướng, hay là thường dân đều không ai có thể được ngoại trừ. Điều khác nhau là người dân thường gian dâm tà vậy thì sẽ tổn hại bản thân, dẫn đến tan cửa nát nhà, thậm chí họa lây đến cháu con. Nhưng đế vương, quan tướng nếu hoang dâm vô độ thì không chỉ làm hại bản thân, bại hoại gia phong mà còn bại hoại kỷ cương triều chính, hỗn loạn triều chính, khiến Trời giận người oán, cuối cùng mất cả giang sơn xã tắc, và người chịu khổ nạn là người dân khắp thiên hạ.

Từ xưa đến nay, đế vương hoang dâm vô Đạo nhất phải kể đến là Tùy Dương Đế. Ông ta làm bại hoại nhân luân cương thường, ban đêm đùa giỡn với em gái ruột, em gái không nghe theo bị ép trầm mình xuống sông tự tử. Sau đó ông ta tại đùa giỡn với cung phi của phụ hoàng Tùy Văn Đế, cũng chính là người dì của ông ta Tuyên Hoa phu nhân. Sau khi bị phụ thân phát hiện ra, ông ta ra tay trước, sai thân tín đi sát hại phụ thân một cách tàn nhẫn. Sau đó ông ta lại dùng rượu độc hại chết người anh ruột là Dương Dũng, cưỡng chiếm chị dâu Tiêu Thị. Sau khi Dương Quảng soán ngôi liền lập Tiêu Thị làm hoàng hậu. Sau đó ông ta tuyển chọn mỹ nữ khắp thiên hạ đưa vào hậu cung. Người có nhan sắc đẹp thì phong làm phi tần hoặc phong làm quý nhân, phóng túng dâm loạn hành lạc. Người nhan sắc kém hơn đôi chút thì chọn làm cung nữ hoặc chọn làm vũ nữ, tùy ý sai khiến. Sau này lại xây dựng hành cung quy mô lớn ở Lạc Dương, chọn nhiều mỹ nữ, ăn uống chơi bời không việc gì là không đến cực điểm, hoang dâm vô độ, muốn làm gì liền làm nấy…

Tùy Dượng Đế hoang dâm vô độ, cuối cùng dẫn đến bỏ bê triều chính, người dân oán thán ngút trời. Những việc ác, thất đức của ông ta cuối cùng đã khiến Trời nổi giận, dân uất hận, thiên hạ đại loạn. Khắp nơi trên toàn quốc phất cờ nổi dậy, tổng cộng có 18 nhóm nghĩa quân dấy binh thảo phạt hôn quân vô đạo. Cuối cùng, năm 618 ông ta bị gian thần sủng tín là Vũ Văn Hóa Cập và quân phản loạn giết chết ở hành cung Giang Đô. Liền theo đó là giang sơn triều Tùy sụp đổ, diệt vong triệt để. Giang sơn đổi chủ, triều Đường dựng lên. Quả đúng là tự gây tội ác thì không thể sống được, bại hoại nhân luân, bỏ bê triều chính, thất đức mất giang sơn.

Lại nói về Lý Long Cơ (tức Đường Huyền Tông, Đường Minh Hoàng) triều Đường bại hoại nhân luân thất đức. Năm 736, cung phi Vũ Huệ được Đường Huyền Tông sủng ái ốm chết. Ông ta nghe nói con trai của Vũ Huệ là Thọ vương Lý Mạo có người phi là Dương Ngọc Hoàn sắc đẹp tuyệt luân.Thế là bất chấp lễ tiết, ông ta lấy danh nghĩa để chơi đàn đã đưa Dương Ngọc Hoàn vào trong cung.

Để che đậy hành động xấu xa cướp đoạt vợ con trai của mình, Đường Huyền Tông để Dương Ngọc Hoàn đứng ra thỉnh cầu xin làm nữ quan, sống ở Tiến Nam cung, và ban cho danh hiệu Thái Chân. Để an ủi con trai là Thọ Vương, Đường Huyền Tông lại ép Thọ Vương lấy một người cung phi để bồi thường. Sau này Đường Huyền Tông nạp Dương Ngọc Hoàn làm quý phi, đây chính là Dương Quý Phi nổi tiếng trong lịch sử.

Để làm vui lòng Quý Phi, Đường Huyền Tông đã vắt hết tâm trí. Để chiều theo tâm lý thích trang sức của Quý Phi, Huyền Tông lập riêng đội ngũ trên 700 người chuyên làm y phục cho Quý Phi. Để Quý Phi được ăn trái vải mà cô yêu thích, Huyền Tông còn hạ lệnh khai mở con đường cống tiến từ Lĩnh Nam đến Trường An dài mấy nghìn dặm để tiện cho ngựa nhanh chóng chuyển trái vải đến Trường An.

“Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,

​Vô nhân tri thị lệ chi lai”.

Dịch nghĩa:

“Ngựa cuốn bụi hồng Quý Phi cười,

Nào ai hay biết trái vải tươi.”

Họ cả ngày chìm đắm trong yến tiệc, dâm loạn. Đường Huyền Tông đã làm bại hoại nhân luân, bỏ bê triều chính, mất lòng quân sỹ, tổn hại ý dân. Quả đúng là xa hoa dâm dật đến cực đỉnh, hoang dâm vô độ đến cùng cực.

Nhưng báo ứng cũng đến thật nhanh. Năm 755, An Lộc Sơn và Sư Tư Minh kéo cờ phản loạn. Triều chính bê trễ, quân đội liên tiếp thua trận thoái lui. Sau đó kinh thành Trường An đã mất, Lý Long Cơ dẫn theo tàn quân chạy trốn đến Tứ Xuyên. Ở dốc Mã Ngôi, để ngăn chặn binh biến, Lý Long Cơ buộc phải giết hai anh em Dương Quốc Trung và Dương Quý Phi. Năm 761, Lý Long Cơ khi đó đã mất ngôi vua qua đời. Bề ngoài là chết do thế sự đảo điên loạn lạc kinh sợ, thực tế là bị Thượng Thiên trừng phạt bị báo ứng mà chết.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2012/2/13/252995.html

Đăng ngày 30-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

http://vn.minghui.org/news/126877-van-su-man-dam-hoang-dam-bo-trieu-chinh-that-duc-mat-giang-son.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.