Thơ: Xưa và Nay

Tác giả: Giọt Nước

[vancokythu.net, 20/11/2019]

Thuở xưa lừng lẫy chiến hào
Giờ đây danh lợi quấn vào tấm thân
Xưa kia là đấng minh quân
Giờ thì tranh đấu khiến dân oán hờn

Xưa nào tính thiệt so hơn
Nay vì tư lợi mà hờn với tranh
Ai ơi chớ có vì danh
Vì tiền vì lợi mà dành phần hơn

Mai này xuống nấm mồ chôn
Hỏi ai mang được phần hơn theo cùng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.