Thơ: Tu luyện giữa đời thường

Tác giả: Pháp Đồ

[vancokythu.net, 24/11/2019]

Mẹ và con học Pháp
Để sớm ngày hồi thiên
Ở đây bao muộn phiền
Đời an yên được mấy

Thị phi thì đầy rẫy
Nghiệp cuộn nghiệp không buông
Danh lợi phủ kín đường
Hỏi tìm đâu ra lối

Tương lai còn tăm tối
Nghiệp lực còn bên thân
Trải bao kiếp phong trần
Chỉ để hoàn trả nợ

Cõi trần gian tạm bợ
Sao níu giữ không buông
Đại Pháp đã soi đường
Còn điều chi vướng bận

Lấy thiện tâm trừ hận
Nghiệp lực sẽ tiêu tan
Đại Pháp cõi trời ban
Đưa ta về tiên giới

Lời xưa ta đã nói
Nguyện xưa ta đã thề
Tu Đại Pháp phá mê
Cùng trở về cố quốc.

Nếu mà tu không được
Tu gì cũng uổng công
Mạt kiếp hỏi còn không
Môn tu nào khác nữa?

Tu Đại Pháp phải nhớ
Là trực chỉ nhân tâm
Chớ có tu mê lầm
Mà nhầm sang tiểu đạo

Không xuất gia đầu cạo
Không lên núi vào rừng
Mà tu luyện trong từng
Ngôn vi hành cuộc sống.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.