Thơ: Trân quý cơ duyên

Tác giả: Tịnh Vân

[vancokythu.net, 20.11.2019]

Xã hội nay ích kỷ
Ai tặng không bao giờ?
Sách quý trao tay bạn
Đừng vì thế thờ ơ!

Ai chưa từng hối hận
Vì những điều làm sai
Vì bỏ qua cơ hội
Cuộc đời đâu quá dài.

Cuốn thiên thư vạn cổ
Đang truyền ngay cõi trần
Người ta thường hay gọi
Là cuốn Chuyển Pháp luân.

Bạn biết chăng muôn kiếp?
Chờ đợi đến hôm nay
Trải qua bao gian khổ
Để bén duyên kiếp này.

Hết thảy thời sáng tỏ
Thì gọi gì là mê?
Từ trong mê mà ngộ
Từ trong mê trở về.

Nay thiên môn khai mở
Chần chừ chi hỡi người
Chính Pháp truyền lần cuối
Cơ hội đừng đánh rơi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.