Thơ: Sự Thật

Tác giả: Hồi Tâm

[vancokythu.net, 31/12/2019]

‘Chân – Thiện – Nhẫn’ là tốt
Ồ… Chân lý hiển nhiên!

Ngày vốn dĩ khác đêm
Bởi mặt trời toả sáng
Trừ nhắm mắt lừa mình
Hiện thực… Không thể khác!

Đông tàn thì xuân đến
Đêm hết thì ngày sang
Lẽ ‘vật cực tất phản’
Vẫn chuyển vòng càn khôn

Dẫu có ngày nhiều mây
Nhưng vốn trời … Xanh ngắt
Giả dối… Chỉ tạm thời
Khó mãi che sự thật!

Bình tâm mà ngẫm nghĩ ^^!
Bình tâm mà xét soi!
Nhật thực sao có thể
Làm mất đi mặt trời!

Ai chát thì cứ chát
Ai bôi thì cứ bôi
‘Chân – Thiện – Nhẫn’ là tốt
Hiển nhiên… Là vậy rồi!

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.