Thơ: Hiệu Triệu

Tác giả: Pháp đồ

[vancokythu.net, 20.11.2019]

Người
Gặm nhấm Tình
Ngàn năm Yêu Hận
Cầu bất Đắc
Trách Trời xanh

—-
Người
Gặm nhấm Tôi
Tình tư nhỏ hẹp
Tìm chỉ thấy
Mấy phút vui
—-
Đời
Gặm nhấm nhau
Nợ ân giằng xé
Cũ chưa qua
Duyên kết mới

Thời
Thiên Địa Nhân
Vô tiền khoáng hậu
Loạn thế nhân
Chính – Tà phân!
—-
Sống
Ai cũng muốn
Đường sống nơi đâu?
Hỏi lương tâm
Thì biết được!
—–
Tôi
Bèo bọt nổi
Ngụp lặn thời không
Đợi Thiên cơ
Bừng giấc mới

Ta
Tìm người thân
Giữa biển trầm luân
Đại Pháp vô ngần!
Thiên khai phúc phần!
Duyên tiền kiếp
Đang ở đây!
Thấy điều này
Thì thức tỉnh!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.