Tập Pháp Luân Công có tránh được Corona Virus không?

Tập Pháp Luân Công có tránh được Corona Virus không?

Đáp:

Pháp Luân Công là môn tu Phật chứ không phải dùng để chữa bệnh, bạn đến tập nó để chữa bệnh, vậy bạn dùng nó sai mục đích của tự thân nó, có vấn đề gì lại quay lại đỗ lỗi cho Pháp Luân Công. Nên là nếu bạn muốn đến học, bạn nên xác định đến để học tu tâm thành một người tốt, đặt cái đó lên trước, ý này bạn nhất định không nên bỏ qua. Còn hiệu quả chữa bệnh của tự thân Pháp Luân Công thì điều đó rất rõ và phổ biến đối với người ta hiện giờ, nó quả thật rất thần kỳ đối với bất kể bệnh tật nào. Vừa rồi truyền hình Hàn Quốc còn lên sóng kêu người dân họ tập Pháp Luân Công để tránh dịch đó thôi, nhiều học viên Pháp Luân Công cũng giới thiệu môn này cho người thân của mình và khuyến khích họ tu luyện.

Nên, bạn hỏi tôi tập Pháp Luân Công có tránh được Corona Virus không? Tôi trả lời rằng trong tôi không có chút gì suy nghĩ gì về bất kể bệnh gì, Corona cũng thế, nó sẽ không bao giờ xâm nhập được vào cơ thể của người tu luyện Pháp Luân Công chân chính.

 

(Pháp đồ)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.