Cảm Ngộ Nhân Sinh

Làm Thế Nào Có Được Cuộc Sống Ý Nghĩa?

Tác giả: Hương Liên [vancokythu.net, 24/11/2019] Cuộc đời là chuỗi hành trình chúng ta chỉ biết điểm khởi đầu hiện tại nhưng lại không biết điểm kết thúc. Trải qua bao kiếp ta đã gặp những ai kết duyên với ai, hằng vô số ta không biết được. Có những —>Xem tiếp