Khai Tâm Thi Quán

Thơ: Tu luyện giữa đời thường

Tác giả: Pháp Đồ [vancokythu.net, 24/11/2019] Mẹ và con học Pháp Để sớm ngày hồi thiên Ở đây bao muộn phiền Đời an yên được mấy Thị phi thì đầy rẫy Nghiệp cuộn nghiệp không buông Danh lợi phủ kín đường Hỏi tìm đâu ra lối Tương lai còn tăm —>Xem tiếp