Cảm Ngộ Nhân Sinh

Sợ khổ là cái khổ lớn nhất

Tác giả: Tĩnh Nguyệt [vancokythu.net, 15.06.2019] Con người sinh ra ai cũng muốn được vào nhà quyền quý “ngậm chìa khóa vàng mà ra đời”. Có ai mà lại không thích giường êm nệm ấm, nhà cao cửa rộng? Ăn một con cá tươi ngon, tất nhiên sẽ tốt hơn —>Xem tiếp