Văn hoá Thần truyền

Mạn đàm văn hóa Trung Hoa (3): Đạo và thuật

Tác giả: Chính Dương Một người bạn của tôi nói rằng tôi là một người cố chấp bảo thủ bởi tôi đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào văn hóa cổ truyền Trung Quốc. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nó không có nghĩa là tôi không thể —>Xem tiếp