Tu luyện

Chuyện cổ Phật gia: Kỳ Vực

Tác giả: Mộc Mộc Kỳ Vực Từ Thiên Trúc. Ông ta rất độc đáo và huyền bí, khó có thể biết một chút gì về ông ấy. Ông thường xuất hiện ở khu vực miền nam sông Hoàng Hà và các khu vực miền Tây Trung Quốc cổ xưa, nhưng —>Xem tiếp