Văn hoá Thần truyền

Điều tốt đẹp nhất của một con người

Tác giả: Mạnh Duy [vancokythu.net, 06.01.2020] “Hương của các loài hoa không bay ngược chiều gió. Hương của người Đức hạnh bay ngược khắp muôn phương” Trong cuộc sống, Tâm và Đức làm nên vẻ đẹp của con người. Vẻ đẹp ấy tạo nên sự khác biệt căn bản giữa —>Xem tiếp