Khoa học

Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (7): Văn hóa thần truyền – tiên dược bí truyền của Trung y cổ đại

Tác giả: Đạo Minh Tiếp theo Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6 [ChanhKien.org] Lời dẫn: Thuận theo tiến trình Chính Pháp không ngừng tiến đến không gian bề mặt và sự liên tục đề cao tâm tính, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn, trí huệ và năng lực —>Xem tiếp