Thơ: Pháp duyên

Trải qua bao kiếp lăn trôi
Mang theo nợ nghiệp ta rồi lạc nhau

Kết quả hình ảnh cho lênh đênh
Hỏi rằng ai biết vì đâu?
Mà ta lại được gặp nhau kiếp này

Kết quả hình ảnh cho gặp nhau trong đại pháp

Phải chăng vì nghiệp đến đây
Hay vì Đại Pháp hôm nay khai truyền.

Tác giả: Giọt Nước

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.