Mạt kiếp thời

Tác giả: Pháp Đồ

[vancokythu.net]

Bao cảnh chia ly lắm đoạn trường
Gia đình ly biệt nhúng tang thương
Dịch bệnh hoành hành heo chết sạch
Bão lũ nước dâng khắp phố phường

Vì đâu nên cảnh bò điên ấy
Cũng bởi ứng câu mạt kiếp thời
Bao nhiêu giai thoại tiên tri đoán
Sóng thần động đất khắp mọi nơi

Đang yên cũng tự lăn ra chết
Đột quỵ, ung thư tuổi quá xanh
Con người trụy lạc nơi tửu điếm
Trác táng chơi bời chẳng nghĩ thân

Thầy chùa tự độ mình còn khó
Huống hồ cư sĩ muốn độ nhân
Ngàn vạn kinh sách nào có giải
Nguồn gốc sinh mệnh vũ trụ minh

Làm sao biết mình đến từ đâu?
Biết chốn nhà xưa để quay về
Giờ đây tai họa đều ập đến
Lối thoát nơi nào trong chốn mê?

Nhắn gửi những người bạn xa quê
Theo Chân Thiện Nhẫn để quay về
Thánh duyên ngàn vạn năm chờ đợi
Đại Pháp soi đường thoát cõi mê.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.