Liệt kê những câu danh ngôn khuyến thiện trong “Tả truyện” (Phần 1)

Biên tập: Vân Hạo

[MINH HUỆ 21-11-2016] “Tả truyện” tên đầy đủ là “Xuân Thu Tả Thị truyện”, là một tác phẩm biên niên sử đầu tiên thời cổ đại Trung Quốc, tương truyền là do quan sử nước Lỗ Tả Khâu Minh biên soạn vào cuối những năm Xuân Thu, từ năm nguyên niên Lỗ Ẩn Công (năm 722 trước Công nguyên) đến năm Lỗ Ai Công thứ hai mươi bảy (năm 468 trước công nguyên). “Tả truyện” chủ yếu ghi chép những sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao tại các nước thời bấy giờ và những thực tế lịch sử cụ thể, những câu chuyện về thiên đạo, thần minh, dự ngôn và các phương diện đời sống xã hội, ngoài ra tác giả còn ghi chép những câu danh ngôn mang tính tham khảo và khuyên răn.

Trong “Tả truyện” có rất nhiều câu danh ngôn nhắc nhở về khái niệm đạo đức của văn hóa truyền thống, giúp mọi người xây dựng nền tảng văn hóa và đạo đức để liễu giải được chân tướng Đại Pháp, dưới đây xin trích dẫn một vài câu:

1. Tòng thiện như lưu. (Tả truyện – Thành Công năm thứ tám)

Dịch văn: Lắng nghe ý kiến đúng và tiếp thu lời khuyên thiện ý là việc nhanh và tự nhiên như dòng nước chảy.

2. Nhân thùy vô quá? Quá nhi năng cải, thiện mạc đại diên. (Tả truyện – Tuyên Công năm thứ hai)

Dịch văn: Con người ai cũng từng mắc sai lầm? Chỉ cần có thể nhận thức được lỗi lầm và sửa đổi thì đó chính là biểu hiện của đạo đức.

3. Hiếu học nhi bất nhị. (Tả truyện – Chiêu Công năm thứ 13)

Dịch văn: Yêu thích và chuyên tâm học tập.

4. Kính, đức chi tụ dã. Năng kính tất hữu đức. (Tả truyện – Hy Công năm thứ 23)

Dịch văn: Cung kính là biểu hiện của các đức tính tốt đẹp, có thể làm được chân thành và cung kính thì tất là người có đức.

5. Tu kỷ nhi bất trách nhân. (Tả truyện – Mẫn Công năm thứ hai)

Dịch văn: Đề cao tu dưỡng đạo đức tự thân mà không trách móc người khác.

6. “Chu thư” viết: “Hoàng thiên vô thân, duy đức thị phụ.” Hựu viết: “Thử tắc phi hinh, minh đức duy hinh.” (Tả truyện – Hy Công năm thứ năm)

Dịch văn: “Chu thư” có viết: “Thiên thượng đối với con người là không có tình thân, Thiên thượng chỉ bảo trợ người có đức.” Lại viết: “Mùi hương thơm nhất không phải là hương lúa nếp mà là đức hạnh trong sáng.”

(Còn nữa)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/21/318964.html

Đăng ngày 4-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

http://vn.minghui.org/news/74494-liet-ke-nhung-cau-danh-ngon-khuyen-thien-trong-ta-truyen.html

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.