Không đánh mà tự thắng

Tác giả: Trương Đại Thành

[Vancokythu.net, 07.04.2020]

 

Đạo Trời không tranh nhưng khéo thắng, nên cảnh giới tối thượng của Đạo dùng binh là: Bất chiến tự nhiên thành.

——————————

Vì vậy:

Dao to búa lớn, là cách thức của kẻ yếu nhược.

Người dũng cảm thật sự, lại thản nhiên không nói.

Phàm dùng bom nguyên tử hủy diệt khắp nơi, thì chỉ là kẻ thất phu.

Không bắn một viên đạn, mà kẻ địch tự hàng phục, đó là bậc Thiện cầm quân.

—————————-

Viết:

Vô Đạo! Sao có thể cầm quân?

Thiếu Đức! Sao có thể dàn trận?

Bất Thiện! Sao có thể tác chiến?

Kẻ trái khuấy, không thể phục nhân, sao có thể không bại?

 

———————-

 

Kẻ làm tướng :

Chịu sỉ nhục mà không hề tức giận.

Gặp điều oan trái, mà vẫn bình tâm.

Miệng ngậm cay đắng, mà không nhăn mặt.

Thâm trầm thay! Thâm trầm đến mức đáng sợ!

Hồ đồ xếp đặt binh chủng, nhưng trong hỗn chiến lại không hồ đồ.

Hữu ý dàn trận, mà vô tình chiến thắng.

 

————————

 

Biết rằng:

Vô tình ấy! Là ngây thơ.

Hữu ý ấy! Là tài trí.

Bậc thiện chiến ấy! Là nhờ ngây thơ mà có được tài trí.

Nên tài trí ấy ngỡ như ngây thơ mà có tài!

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.