Học buông

Tác giả: Thanh Vân

[vancokythu.net, 3/12/2019]

Cuộc sống mấy ai biết,
Ý nghĩa thực đời người?
Gói trọn trong một chữ:
“Buông” tất cả mà thôi

Đời người ngắn ngủi lắm
Giận hờn để mà chi?
Buồn tủi sầu nước mắt
Ai oán để làm gì?

Bởi ngày kia từ giã
Trần gian này bi ai
Trở về nơi chốn cũ
Ta chẳng phải mệt nhoài.

Tập tự do,tự tại
Hạnh phúc thật ai ơi
Danh lợi tình nào mãi?
Buông thôi, để về Trời!

 

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.