Điều tốt đẹp nhất của một con người

Tác giả: Mạnh Duy

[vancokythu.net, 06.01.2020]

“Hương của các loài hoa không bay ngược chiều gió.
Hương của người Đức hạnh bay ngược khắp muôn phương”

Trong cuộc sống, Tâm và Đức làm nên vẻ đẹp của con người. Vẻ đẹp ấy tạo nên sự khác biệt căn bản giữa con người và các loài vật. Nói đến chữ Đức chính là nói về đạo đức con người, là luôn đồng nghĩa với những điều tốt đẹp.

Hiểu khái quát người Đức Hạnh nghĩa là sống thực với chính mình, làm đúng với lương tâm mình, nhưng có nhiều người không hiểu bản chất của con người sinh ra là “Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện”, các quan niệm đạo đức xã hội trượt dốc đã làm tiêu chuẩn đạo đức bị tuột dốc, nhiều người lấy tiêu chuẩn trượt dốc ấy mà đo lường bản thân, cho rằng mình vẫn là người tốt, đó là một suy nghĩ sai lầm. để tạo nên Đức Hạnh của một con người cần dùng tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, để yêu cầu bản thân.

Hiểu đơn giản là:
🌷 Chân: chính là làm việc chân, nói lời chân, không lừa dối, không nói dối, làm mà sai thì không che đậy;
🌷 Thiện: chính là có tâm từ bi, không bắt nạt người khác, cảm thông với kẻ yếu, trợ giúp kẻ yếu, lấy việc giúp người làm vui, làm nhiều việc tốt;
🌷 Nhẫn: chính là khi gặp khó nạn, khi chịu khuất nhục, thì vẫn khoan dung, tâm vững vàng, không oán không hận, không nhớ báo thù, có thể chịu cái khổ trong khổ, có thể nhẫn được những việc mà người bình thường khó mà nhẫn nổi. khi đó sẽ có được nội tâm hài hòa, bao dung, tha thứ, mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh…, đó cũng là những biểu hiện của chữ Đức. Nhân quả hữu báo, đừng lo bản thân bị thiệt thòi, tương lai chắc chắn sẽ được bù đắp xứng đáng.

🌻 Chữ Đức, hay nói đúng hơn, ăn ở có Đức là điều rất quan trọng. Cho nên trong Tử vi, mặc dù đặc biệt coi trọng “số phận” con người, nhưng vẫn có câu: “Đức năng thắng số’’, cũng là nhằm nhắc nhở người đời hãy biết lấy Đức làm trọng, vừa tạo nên “số phận” tốt hơn cho chính mình, tương lai tốt đẹp lại để lại hương thơm cho đời !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.