Đâu là bình đẳng nam nữ thực sự!?

Nam giới xưa nay vốn dĩ cương cường mạnh mẽ; người nữ xưa nay vốn dĩ nhu hòa, mềm yếu; tạo hóa sinh ra vậy, trời ấn định vậy tất có lý do, tất là điều hợp lý hợp đạo.  Đó là đạo lý làm người của cổ nhân. Nếu nữ nhi mạnh mẽ cương cường, thì chẳng cần nam nhi che chở; nếu nam nhi yếu mềm, thùy mị thì chẳng cần nữ nhi lo chuyện cơm cà. Đó là lẽ mất cân bằng âm dương vậy.

Khi nào nam giới có thể cho con bú và phụ nữ là người hy sinh nhiều nơi chiến trận, thì khi ấy mới có loại bình đẳng như cách chúng ta đã hiểu sai: nữ giống như nam nam giống như nữ, việc này việc kia nam nữ làm thì cũng như nhau.

Trời sinh ra người nam người nữ với đặc điểm cơ thể và tâm sinh lý riêng, cũng phú cho những thiên mệnh riêng phù hợp. Người nữ nên là hậu phương vững chắc, hiền hòa nhu thuận, nên được yêu thương và chở che nên là linh hồn của gia đình. Nam giới nên cáng đáng những việc lớn, là chỗ dựa vững chắc, là trụ cột cho cả gia đình. Vậy nên, bình đẳng thực sự là nam nữ nên làm những việc phù hợp với đặc điểm cơ thể và thiên mệnh trời phú cho mình, và nên được hưởng những gì xứng đáng. Kêu người nữ và người nam bình đẳng về mọi mặt khác gì kêu chó đi cày và trâu bò ở nhà canh trộm, đó là một sự lừa giối rất lớn làm đảo lộn trật tự trời sinh vốn có ở trong gia đình, lâu dần làm đảo lộn trật tự này, gia đình cũng tan vỡ mà xã hội thì loạn

Vậy nên:

Nam nhi xung trận chiến trường
Nữ nhi lo chuyện hậu phương mới bền
Chớ nên lấy chiếu làm mền
Lấy mền làm chiếu chẳng nên sự gì

 

(Pháp đồ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.