Cuốn sách rất hay này bạn đã thử đọc chưa?!

Mời mọi người dành thời gian đọc thử sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách rất hay, có thể giải đáp cho mọi người những thắc mắc lâu rồi chưa tìm được, và cả những bí mật chưa từng có ở trong bất kỳ quyển sách hay nào.

THIÊN CỔ KỲ THƯ

Lo toan bạc tóc danh tình lợi
Phấn đấu mưu sinh trọn một đời
Thế rồi nhắm mắt qua một kiếp
Chẳng biết vì sao có phận người.

Muốn biết mời xem Chuyển Pháp Luân
On-Lai trực tuyến, tiện muôn phần
Chân Pháp – Kỳ thư từ Thiên thượng
Thấy mà không đọc, uổng thân người.

 

Mời mọi người xem qua, đọc thử cuốn “Thiên cổ kỳ thư” CHUYỂN PHÁP LUÂN, cuốn sách rất hay chỉ ra con đường trở về nơi nguồn cội chân chính của sinh mệnh.

CHUYỂN PHÁP LUÂN là cuốn sách căn bản nhất của Pháp Luân Đại Pháp – một môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh.

PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên gọi là pháp môn Tu Luyện.

PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP là pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia (Xin lưu ý là Phật gia, chứ không phải Phật giáo vốn chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong các hình thức tu luyện Phật Pháp). Pháp Luân Đại Pháp không mang hình thức tôn giáo, không liên quan chính trị, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP hiện có tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

Vô Cố Nhân

(nguồn: tansinh.net)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.