Cung chúc

Kết quả hình ảnh cho xếp hình đại pháp ở đài loan  Ảnh: 6.500 người xếp hình bản đồ thế giới khổng lồ giữa Quảng trường Tự do

“Pháp Luân Đại Pháp truyền thế giới
Chân Tướng Phúc Âm biến toàn cầu”…(*)
Trải nhuần bốn biển năm châu
Phật quang phổ chiếu muôn màu hồng ân

Rợp trời đất Pháp Luân giăng kín
Dậy thương khung nức tiếng hoan ca
Từng không thiên nữ trải hoa
Quảng trường đệ tử nguy nga xếp hình(**)

Cung chúc sinh mệnh minh chân tướng
Tạ Ân Sư vô lượng từ bi
Tầng tầng triển hiện uy nghi
Truyền ban Đại Pháp cũng vì chúng sinh!…

Chúc cho nền hòa bình thế giới
Chúc kỷ nguyên đổi mới canh tân
Đức: Chân-Thiện-Nhẫn thấm nhuần
Tạo tân vũ trụ vô ngần viên dung…

Tác giả: Vdcs

(*) Câu đối ngợi ca Đại Pháp.
(**) Miêu tả lại khung cảnh các Đệ Tử – Học viên Pháp Luân Đại Pháp xếp hình hồng dương Đại Pháp tại Quảng trường Tự do – Đài Loan.
– Nguồn ảnh: ĐTĐP.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.