Chuyện cái Visa của Trump

Tác giả: Pháp Đồ

[vancokythu.net, 11.08.2019]

Gần đây có lẽ vấn đề nhân quyền được xem là làm nóng xã hội nhất. Nó xảy ra vì người đàn ông đặc biệt này chính là Donald Trump, người không ai nghĩ ông sẽ trở thành vị tổng thống 45 của nước Mỹ. Có nhiều tiên tri nói rằng sẽ không có tổng thống 45, vậy lịch sử đã thay đổi vì điều gì? Nhiệm vụ gì cho Donald Trump khi ông được chọn? Con người lựa chọn hay thiên ý? Bạn nghĩ sao?

Tại sao điều ông ấy làm lại được mọi người chú ý theo dõi đến vậy? Vì ông đã làm việc mà một vị tổng thống Mỹ phải làm, bởi Mỹ quốc được xem như cảnh sát quốc tế, giữ trật tự thế giới nhưng các nhiệm kỳ trước họ chưa đặt nó ở vị trí trọng yếu. Đó chính là niềm tin tín ngưỡng của con người phải được tôn trọng, bảo vệ. Nhưng nó đang bị bức hại, can nhiễu nặng ở nhiều quốc gia trong đó đứng đầu là chính quyền Trung Quốc.

Tôi có đọc một bài viết từ trang Minh Huệ Net ra một thông báo mà trong đó có đoạn viết như sau: “Mấy ngày trước, các nhóm tôn giáo và tín ngưỡng ở Mỹ được thông báo: Chính phủ Mỹ dự định siết chặt hơn kiểm tra khi cấp Visa, cự tuyệt cấp Visa cho người bức hại nhân quyền và tôn giáo, gồm cả Visa di dân và Visa phi di dân (như Visa du lịch, thăm thân nhân, công tác, v.v.) Kể cả những ai đã được cấp (gồm cả người có “thẻ xanh”) cũng có thể bị từ chối nhập cảnh.

Nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho hay, các học viên Pháp Luân Công ở Mỹ có thể đệ trình danh sách những người bức hại Pháp Luân Công.

Thỉnh các đệ tử Đại Pháp trên thế giới hãy lập tức hành động: Thu thập hoàn chỉnh, chỉnh lý, và đưa danh sách người bức hại lên Minh Huệ; thông tin gồm cả bản thân người bức hại cũng như người nhà, vợ con, tài sản tư nhân của họ, để có thể xác định người bức hại”. Đến đây thì chúng ta biết thông báo này đem đến cho những người đã và đang bị bức hại về tôn giáo, tín ngưỡng một công lý.

Tôi là người có tín ngưỡng và nhiều các bạn cũng thế, tôi biết được rằng những quốc gia dân tộc nào có niềm tin, tín ngưỡng chân chính thì quốc gia họ rất phồn vinh, ít tệ nạn, đói nghèo… và chỉ số hạnh phúc ở mức cao. Bhutan là một quốc gia điển hình, hầu hết dân số nước họ ăn chay, cấm sát sinh, tu dưỡng đạo đức, tôn kính Thần Phật, đặt con người là trên hết, tồn giữ tài nguyên tự nhiên, đất nước không giàu nhưng rất bình yên.

Có nhiều người nói, nếu chiến tranh xảy ra thì sao? Bạn không cần lo, điều họ đang sống và làm chính là đang chứng minh cho bạn thấy rằng Thần Phật đang tồn tại, họ đang được bảo vệ. Nên những điều xấu chỉ đến với người xấu, có câu nói “Chỉ cần sống thiện lương, trời cao tự có an bài”. Như vậy những người đã làm sai, gây bao đau khổ cho người khác thì họ phải nhận lấy hậu quả ấy chỉ là sớm muộn. Tà không thể thắng chính tôi tin như vậy. Những người đã trực tiếp bức hại hay gián tiếp đều nhận quả báo tương xứng. Rất nhiều người cũng đã trả giá rồi, nhưng hình thức thắt chặt Visa của chính quyền Trump là đòn nặng cho những kẻ đang nắm trong tay quyền và tiền mà làm trái đạo trời.

Tôi nghĩ vui thế này: Tôi nghĩ về cái tâm trạng của người có tiền sài mấy đời không hết mà không thể đi Mỹ hưởng thụ, con không thể đi du học trên đất Mỹ, cùng vợ du lịch vài hôm cũng không được thì thế nào nhỉ?… À chắc có người nghĩ không đi Mỹ thì đi nơi khác. Không dễ vậy đâu, vì tín ngưỡng là giá trị cốt lõi của con người, Mỹ làm mạnh và đúng thì những quốc gia tự do khác cũng sẽ theo sau. Không xã hội hay con người nào thích chứa cái ác trong khi họ có cơ hội tẩy sạch nó.

Cả đời tranh đấu tạo bao tội nghiệp, có bao giờ nhìn lại?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.