Chính niệm định tương lai

Tác giả: Pháp Đồ

[vancokythu.net, 13-12-2019]

 Thế sự dường như đã đổi ngôi

 Nhân gian mải miết những cuộc chơi

 Tàn canh mộng tỉnh, người chưa tỉnh

 Vạn kiếp bôn ba nẻo luân hồi.

 

 Được mất hơn thua một kiếp người

 Lợi tình tranh đấu chẳng buông lơi

 Nhập tâm sâu đậm từng vai diễn

 Lãng quên sứ mệnh đã bao đời.

 

 Giữa chốn bụi trần ta là ai?

 Thứ gì vĩnh cửu khó nhạt phai?

 Con người khó thoát vòng sinh tử

 Vũ trụ dường như đã an bài.

 

 Vô số tinh cầu được sinh ra

 Dưới kính thiên văn cũng thấy là

 Vô số tinh cầu đang giải thể

 Lòng người hiểm ác vạn tâm ma.

 

 Mạt Pháp là đây – chính hôm nay

 Thế nhân thập ác tới bước này

 Ưu đàm hoa quý đang khai nở

 Mang tới điềm lành, sự đổi thay.

 

 Chuyển Luân Thánh vương hạ thế gian

 Chính lại càn khôn, chính bạo tàn.

 Những ai hồi hướng Chân Thiện Nhẫn.

 Mang lại phúc lành, sự bình an.

 

 Những kẻ che trời dối gạt dân

 Đạp lên truyền thống phỉ báng thần

 Thiên đường mở cửa xa tầm với

 Địa ngục không mời lại sa chân.

 

 Thời khắc này đây tại thế gian

 Đại kịch thiên thu sắp hạ màn

 Tương lai kẻ ác theo đào thải

 Người mang thiện niệm được bình an.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.