Chấp

Tác giả: Song Hiếu

[vancokythu.net, 06.01.2019]

Có những nỗi buồn không thể nói ra
Có những niềm đau không thể xoá nhòa
Có những ước mong không thành hiện thực
Có những giấc mơ ngay cả trong lúc thức
Có một cuộc đời như không phải đời ta.

Chấp vào nỗi đau nên nỗi đau hiện hữu
Chấp vào nỗi buồn nên buồn chẳng nhạt phai
Chấp vào ước mong nên cứ ước mong hoài
Chấp vào u mê nên mơ trong lúc thức
Chấp một cuộc đời đâu chỉ một đời thôi.

Có một thế giới là của chính ta
Có một nơi mới đúng thực là nhà
Có một con đường giúp ta về nơi ấy
Có một Pháp Môn đã khiến ta tin cậy
ĐẠI PHÁP hồng truyền đưa ta về Nhà ta..!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.