Vì sao ta đến đây?

Chính niệm định tương lai

Tác giả: Pháp Đồ [vancokythu.net, 13-12-2019]  Thế sự dường như đã đổi ngôi  Nhân gian mải miết những cuộc chơi  Tàn canh mộng tỉnh, người chưa tỉnh  Vạn kiếp bôn ba nẻo luân hồi.    Được mất hơn thua một kiếp người  Lợi tình tranh đấu chẳng buông lơi  Nhập —>Xem tiếp