Văn hoá Thần truyền

Điều tốt đẹp nhất của một con người

Tác giả: Mạnh Duy [vancokythu.net, 06.01.2020] “Hương của các loài hoa không bay ngược chiều gió. Hương của người Đức hạnh bay ngược khắp muôn phương” Trong cuộc sống, Tâm và Đức làm nên vẻ đẹp của con người. Vẻ đẹp ấy tạo nên sự khác biệt căn bản giữa —>Xem tiếp

Văn hoá Thần truyền

Tại sao phải Nhẫn ?

Tác giả: Song Hiếu [vancokythu.net, 06.01.2020] Nhẫn không chỉ đơn giản là khi chịu thiệt thòi, bị kẻ khác ức hiếp, phải chịu nhẫn nhục trong tâm, phải nén nhịn trong lòng mà Nhẫn triển hiện trong mọi phương diện đời sống con người. Cá nhân muốn thành công thì —>Xem tiếp

Học cổ nhân xưa

Chuyện kể về Hoa Đà

Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng sống vào những năm cuối thời Đông Hán. Ông là một danh y vào thời Tam Quốc. Khi còn nhỏ, ông đi du học bên ngoài và chuyên tâm nghiên cứu y thuật. Ông không cầu công danh chốn —>Xem tiếp