Tu luyện

Những viên sỏi trong giày của tôi

Tác giả: Một đệ tử Úc châu [Chanhkien.org] Có bao nhiêu viên sỏi trong giày tôi khi tôi leo lên vách núi cao vút này? Tôi có quyết tâm hay không khi tôi đi trên những lối rất hẹp này, tôi có chắc chắn và vững vàng khi chân tôi —>Xem tiếp