Sự thật cần biết - Thông điệp lương tri

Chủng virus corona mới đã lan đến đâu?

Bài viết của Trịnh Nham, phóng viên Minh Huệ [MINH HUỆ 26-02-2020] Một tháng sau khi Vũ Hán ở Trung Quốc bị phong tỏa, 48 quốc gia ở sáu châu lục đã báo cáo các trường hợp nhiễm chủng virus corona mới này, với các trường hợp tăng mạnh ở —>Xem tiếp