Tiên tri

Câu chuyện về những tảng đá tiên tri (3): Tảng đá giấu trên núi Tung Sơn tiên đoán trước 3 triều hoàng đế Đại Đường đăng cơ

Tác giả: Vũ Văn Long chỉnh lý   Phần 1 | Phần 2 [ChanhKien.org] Lời nói đầu: Tảng đá trời “Tàng Tự Thạch” tiên đoán trước Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong ứng với thiên tượng “Trời Diệt Trung Cộng” đang lan truyền rộng rãi khắp nhân gian, mọi —>Xem tiếp