Thể loại khác

Câu chuyện tìm kiếm hạnh phúc

Tác giả: Niệm Từ [ChanhKien.org] Lúc còn nhỏ, tôi từng đọc qua một câu chuyện, kể rằng có một ông cụ trước lúc lâm chung đã bảo hai người con trai của ông hãy đi tìm ông Mặt Trời, tìm được ông Mặt Trời thì sẽ tìm thấy hạnh phúc. —>Xem tiếp