Học cổ nhân xưa

Không đánh mà tự thắng

Tác giả: Trương Đại Thành [Vancokythu.net, 07.04.2020]   Đạo Trời không tranh nhưng khéo thắng, nên cảnh giới tối thượng của Đạo dùng binh là: Bất chiến tự nhiên thành. —————————— Vì vậy: Dao to búa lớn, là cách thức của kẻ yếu nhược. Người dũng cảm thật sự, lại —>Xem tiếp

Học cổ nhân xưa

Chuyện kể về Hoa Đà

Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng sống vào những năm cuối thời Đông Hán. Ông là một danh y vào thời Tam Quốc. Khi còn nhỏ, ông đi du học bên ngoài và chuyên tâm nghiên cứu y thuật. Ông không cầu công danh chốn —>Xem tiếp