Học cổ nhân xưa

Không đánh mà tự thắng

Tác giả: Trương Đại Thành [Vancokythu.net, 07.04.2020]   Đạo Trời không tranh nhưng khéo thắng, nên cảnh giới tối thượng của Đạo dùng binh là: Bất chiến tự nhiên thành. —————————— Vì vậy: Dao to búa lớn, là cách thức của kẻ yếu nhược. Người dũng cảm thật sự, lại —>Xem tiếp

Học cổ nhân xưa

Đệ Ngũ Luân: Quan thanh liêm cần kiệm yêu dân

Thời Đông Hán có một vị hiền thần nổi tiếng họ Đệ Ngũ, tên Luân, tự Bá Ngư, người Trường Lăng, Kinh Triệu (Hàm Dương, Thiểm Tây ngày nay). Căn cứ vào khảo chứng thì họ Đệ Ngũ vốn từ họ Điền, khởi nguồn từ thời Hán, di cư đến —>Xem tiếp

Học cổ nhân xưa

Chuyện kể về Hoa Đà

Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng sống vào những năm cuối thời Đông Hán. Ông là một danh y vào thời Tam Quốc. Khi còn nhỏ, ông đi du học bên ngoài và chuyên tâm nghiên cứu y thuật. Ông không cầu công danh chốn —>Xem tiếp

Học cổ nhân xưa

So sánh văn nhân thời xưa với văn nhân thời nay

Văn nhân, dân chúng gọi là người trí thức, là những người có học vấn, từng đọc sách thánh hiền, thông hiểu đạo lý, nên được mọi người tôn kính. Văn nhân có vai trò gì? Người xưa đã tổng kết như sau: “Đặt tâm vào trời đất, đặt sinh —>Xem tiếp

Học cổ nhân xưa

Văn sử mạn đàm: Cổ nhân quý tiếc thời gian

Bài của Trí Chân [MINH HUỆ 17-10-2011] Cổ ngữ nói: “Thánh nhân không quý ngọc bích một thước, mà quý trọng một thốn thời gian“, nhấn mạnh sự quý báu của thời gian. Hành trình của đời người là do vô số thời khắc tổ hợp thành. Dòng sông dài —>Xem tiếp