Bí ẩn

Ôn dịch có mắt

[MINH HUỆ 12-02-2020] Ôn dịch được nói đến trong “Kinh Thánh – Cựu Ước” không chỉ có ba lần, hơn nữa đều là có tính định hướng, định thời, định địa, định ước. Có tính định hướng nghĩa là ôn dịch chỉ nhắm vào nhóm người đặc định, ai cũng —>Xem tiếp

Bí ẩn

Điều kỳ dị trong trận đại ôn dịch

[MINH HUỆ 01-02-2020] Người ta thường cho rằng bệnh dịch không phân biệt đối tượng lây nhiễm, nhưng một khi bệnh dịch phát tác thì phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất chính là cách ly nguồn lây nhiễm bệnh và những người chưa bị lây nhiễm. Tuy nhiên —>Xem tiếp