Ca dao: Chân tướng bức hại

Tác giả: Pháp Đồ

[vancokythu.net, 29/12/2019]

 

20 tháng 7 năm xưa

Vào năm 99 con chưa ra đời

Đại Vương khủng bố từ trời

Giáng ngàn tang tóc xuống người Thần Châu

 

Sinh linh đồ thán khổ đau

Pháp đồ lâm nạn minh châu máu hồng

Cóc tinh sống ở kênh sông

Lửa lên đố kỵ cuồng ngông hiện hình

 

Vu ai tà pháp tội tình

Vu ai chính trị tranh mình làm vua

Rợp trời đài báo sớm trưa

Hoang ngôn tán phát lọc lừa kinh tâm

 

30 vạn bản “báo dân”

Trong vòng 6 tháng học hằn điêu ngôn

Quốc ngân huy động mọi nguồn

Đến cho khuynh tận héo hon nước nhà

 

Truyền thông trong nước truyền ra

Từ trong ngoài nước mọi nhà nghe theo

Quan to cho đến dân nghèo

Ngày đêm sớm tối thuận theo mà hành

 

Một ngày phát sóng mấy lần

Ai không tin cũng dần dần theo nhau

Ác tà nhuộm mọi ngóc sâu

Cỏ cây bụi đất xuân thu một màu

 

Hễ nghe tập luyện nơi đâu

Tình báo đặc vụ theo sau rình mò

Có bao chuyện nhỏ chuyện to

Ghi ghi chép chép để lo về trình

 

Còn bao nhiêu chuyện thất kinh

Đánh người bắt bớ nhục hình dâm ô

Mổ cướp tạng sống bán mua

Thu lợi bất chính a dua cùng làm

 

Nói rằng vì lợi chẳng màng

Coi người như rác sói lang chẳng bằng

Đã vậy lại dám nói xằng

Nhân quyền thế giới ai bằng như ta

 

Chẳng cần nói chuyện đâu xa

Năm 89 ấy mới qua mấy ngày

Phát ngôn Trung Cộng cho hay

Thiên An Môn ấy đêm ngày bình yên

 

Ác hành đất sập trời nghiêng

Kinh tâm động phách khắp miền thế gian

Thần Châu khắp chốn kêu than

Bao nhiêu họa đỏ án oan điệp trùng

 

Thiện lương vọng đến thương khung

Hết thời tà ác buông lung làm càn

Thần Phật giáng hạ thế gian

Ác đảng lâm trận bất an rụt đầu

 

Che trời được đến bao lâu

Quạ đen phủ ánh dương châu qua rồi

Pháp đồ ở khắp muôn nơi

Đồng thanh giảng rõ những lời Thần ngôn

 

Giảng cho rõ ngọn rõ nguồn

Căn nguyên đàn áp bổn môn, Pháp đồ

Giảng từ nông cạn giảng vô

Bình dân trí thức giảng cho ngọn ngành.

 

Thứ nhất bức hại dân lành

Vì lòng đố kỵ nó đành xuống tay

Thứ hai cướp tạng người ngay

Kiếm lợi bất chính một tay che trời

 

Người tin giảng gọn mấy lời

Hiểu ra tội ác tày trời đảng kia

Hỏi rằng thoái đảng nếu nghe

Tương lai sẽ được quy về cõi tiên

 

Còn nếu theo đảng vì tiền

Chết rồi địa ngục đón liền không sai

Nghe xong rợn cả tóc tai

Xin vâng tôi thoái luôn hai ba người

 

Người tu Chân Thiện Nhẫn thời

Luôn tin nhân quả luật trời xưa nay

Đảng kia lừa dối bao ngày

Vì sợ bức hại mới hay tin lời

 

Người lương thiện sống trên đời

Biết rằng thiện ấy giúp người sống lâu

Cũng thường dạy hậu nhân câu

“Tích đức, tích đức” bền lâu để đời

 

Trăm năm chỉ một kiếp người

Sống sao con cháu muôn đời theo gương

Trăm sông chỉ một con đường

Nào hay biển lớn muôn phương đổ về

 

Bao đời lầm lạc chốn mê

Càng trong danh lợi đường về càng xa

Sáng mai cũng đến chiều tà

Trẻ không tu luyện về già khó tu.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.