Ca dao – Cha!

Tác giả: Pháp Đồ

[vancokythu.net, 29.12.2019]

———————————

Cha đi lập địa khai thiên

Mẹ còn mong ngóng chúng tiên trở về

Cha đi từ ấy chưa về

Tìm con thất lạc bốn bề thương khung

Cha đi gánh nặng họa hung

Chở che hài tử, oằn lưng gánh gồng

Cha đi trong cõi trần hồng

Làm thân khất thực những mong độ người

Có ai nhìn thấy cha tôi!?

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.