Bao giờ trả hết nợ đời – Ta về cát bụi thảnh thơi cõi lòng

Tác giả: Giọt Nước

[vancokythu.net, 23/11/2019]

Đời người một mớ bòng bong
Lợi danh tình mãi nhọc công kiếm tìm
Sóng khơi còn lúc lặng im
Sóng đời sao mãi nổi chìm ganh đua

Đời người được mất hơn thua
Cuối đời bên mộ hỏi đưa được gì
Nghiệp thân theo đó mang đi
Qua bao đời hỏi được gì cho ta

Đức kia mới thật đúng là
Sinh đem theo đến, chết ta mang cùng
Vậy sao không trọn một lòng
Sống đời Chân Thiện lòng không bận lòng

Mai này về với núi sông
Thả hồn theo gió đời không nợ đời.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.