Bài thơ cảnh tỉnh con người: Mạt Thế

[vancokythu.net, 06.01.2020]

Mạt thế cũng đã đến thời
Âm dương hoán chuyển đất trời đảo điên
Lụi bại trên khắp mọi miền
Mấy ai còn trọng Thánh Hiền thuở xưa
Khắp nơi gian trá lọc lừa
Chỉ toan kiếm lợi chẳng chừa điều chi
Nghĩa nhân nào có ra gì
Hỏi ai, ai cũng chỉ vì bản thân
Tà thuyết :”Tiến Hóa ;Vô Thần”
Đầu độc nhân loại chết dần chẳng hay
Khoa học duy vật hiện nay
Máy móc;tên lửa;máy bay;phim hình…
Khiến người chìm đắm vô minh
Rời xa Đạo Đức;Tâm Linh;Tín Thần
Sinh lắm gian ác bất nhân
Tụ tập băng nhóm tay chân kết bè
Cướp của buôn lậu đua xe
Ỷ đông hiếp yếu chẳng dè tình thân
Quán đêm ,nhà nghỉ đông dần
Trai bao,gái điếm bán thân làm nghề
Dịch vụ chém mướn đâm thuê
Thanh niên hưởng ứng rủ rê ra làm
Người người chủ nghĩa lòng tham
Tiện nghi càng lắm càng làm hại thân
Kẻ buôn bán cũng góp phần
Bán hàng dởm lậu lo thân kiếm lời
Thực phẩm nhiễm độc khắp nơi
Là người tự diệt chứ Trời trị đâu
Lợi hại chẳng tính trước sau
Nhiều nơi tôn giáo theo nhau hoại dần
Nhiều kẻ buôn Thánh bán Thần
Mượn nơi Chùa Miếu lo thân làm giầu
Sư giả chẳng thiếu nơi đâu
Người đi lễ Phật thì cầu lợi danh
Quan chức thì lắm lưu manh
Tham ô ,tham nhũng hoành hành hại dân
Từ chính phủ đến nghèo bần
Đâu đâu cũng có thành phần ác gian
Khắp nơi văn hóa lụi tàn
Nói bậy văng tục lây lan cộng đồng
Thanh niên tụ tập đám đông
Rượu chè, trai gái ăn không ngồi rồi
Khắp nơi bại hoại suy đồi
Văn hóa văn nghệ thì thôi khỏi bàn
Nhạc mạnh vũ trường tràn lan
Thác loạn nhảy múa ngập tràn mọi nơi
Tử tế thì bảo lỗi thời
Đua theo thời thế ăn chơi mới là
Kẻ nghèo cũng học xa hoa
Thanh niên mới nhú tăng gia đua đòi
Cái tốt bỏ,cái xấu noi
Khiến cho nhân phẩm hẹp hòi xấu xa
Tiếc thay nhân thế nhà nhà
Đâu đâu cũng có cũng là vậy thôi
Thuận theo nhân tính suy đồi
Tất có đại nạn đi đôi thế thời
Thiên tai dịch bệnh khắp nơi
Ấy là cảnh báo cho đời ngộ ra
Đạo Trời trừng phạt kẻ tà
Tu tâm dưỡng tính mới là Đạo Nhân
Mệnh người nằm trong tay THẦN
Là người cốt yếu phải phân Chính-Tà
Chớ để tình thế quá đà
Họa đến hối hận cũng là trái ngang
Hãy nhớ đến 9 chữ vàng
Đến khi Đại Họa thì mang ra dùng:
”PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO-CHÂN THIỆN NHẪN HẢO”

 

Nguồn: Sưu tầm internet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.