Bài học lịch sử từ hai bức tượng

Bài của Rong Rong, một học viên từ Trung Quốc

Trước phần mộ của Nhạc Phi tại thành phố Hàng Châu là hai bức tượng bằng gang của Tần Cối tên tham quan ô lại Triều đại Nam Tống và vợ của y, cả hai đều quỳ gối. Cặp vợ chồng này bị xem như là kẻ gian ác trong lịch sử vì đã hãm hại Nhạc Phi, thống đốc của Triều đại Nam Tống và là một anh hùng dân tộc. Bài thơ trên mộ viết:

“Núi xanh hân hạnh làm nơi an nghỉ hồn trung nghĩa;
Gang trắng vô tội dùng đúc thành kẻ nịnh thần.”

Điều đặc biệt được nhìn thấy là những vết tích trên đầu của hai bức tượng. Hai bức tượng này không phải đã được đúc với những vết tích đó. Các vết tích đó là kết quả của lòng dân giận ghét cặp vợ chồng này nên đã đánh vào tượng nhiều lần. Kỳ thật, hai bức tượng này cũng cả không là tượng nguyên thủy. Tượng nguyên thủy đã bị đập bể đầu từ lâu và phải bị liệng bỏ đi. Điều này chứng tỏ lòng hận thù của dân chúng đối với những tham quan ô lại lạm quyền và tạo tội dã dối để giết người vô tội.

Gang trắng tự nó là vô tội. Nhưng khi nó bị đúc thành hình tham quan ô lại, nó trở thành một phần của cơ thể và tình thần tà ác của những tham quan ô lại đó. Nó mang dấu hiệu của tà ác và lừa dối, và sẽ không tránh được gánh lấy hậu quả của những tội ác đã làm ra. Tượng quỳ của cặp vợ chồng Tần Cối đã bị chửi mắng và hận thù từ gần 1000 năm nay. Cả con cháu của họ cũng cảm thấy hổ thẹn cho những gì họ đã làm.

Nhóm dẫn đầu của Giang trạch Dân và ĐCSTQ tà ác đã cấu kết nhau để khủng bố Pháp Luân Công trên sáu năm qua. Những tội ác trầm trọng của họ là đã vượt quá lời nói. Nhiều người vì bị gạt bỡi ĐCSTQ mà đã tham gia vào cuộc khủng bố đó. Nay họ đã học được sự thật của cuộc khủng bố và bản chất thật của ĐCSTQ, và đã ngưng khủng bố Pháp Luân Công. Một số còn rút lui khỏi ĐCSTQ. Điều này nhất quyết là một quyết định khôn ngoan.

Lịch sử là một tấm gương phân biệt trung nghĩa và phản bội, thiện và ác, thật và giả. Đối với dân chúng ngày nay, bức tượng quì của cặp vợ chồng Tần Cối trước mộ Nhạc Phi đã nói lên điều gì, nhất là cho những ai còn đang nắm quyền thế? Tất cả những ai dùng quyền thế mà do dân chúng ban cho để khủng bố những người vô tội sẽ trở thành kẻ thù của dân chúng và truyền xuống trong lịch sử như những kẻ tà ác nhất.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/1/103061.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/6/4/61504.html.

Dịch ngày 9-6-2005, đăng ngày 17-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

http://vn.minghui.org/news/1538-bai-hoc-lich-su-tu-hai-buc-tuong.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.