Văn hoá Thần truyền

Mạn đàm văn hóa Trung Hoa (3): Đạo và thuật

Tác giả: Chính Dương Một người bạn của tôi nói rằng tôi là một người cố chấp bảo thủ bởi tôi đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào văn hóa cổ truyền Trung Quốc. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nó không có nghĩa là tôi không thể —>Xem tiếp

Văn hoá Thần truyền

Mạn đàm văn hoá Trung Hoa (2): Nói về Lỗ Tấn

Tác giả: Tô Tỉnh [Chanhkien.org] Lịch sử là một vở kịch, với những trình diễn sôi nổi. Đến cuối thế kỷ 19, vương triều Đại Thanh loạn trong giặc ngoài, thực lực quốc gia ngày càng suy yếu, đã lâm vào tình trạng bấp bênh, hết thảy cũng bắt đầu —>Xem tiếp

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Nhân sinh cảm ngộ: Giàu nghèo cũng như nhau

Tác giả: Quán Minh [Chanhkien.org] Trên thế gian, mỗi người đều có quyền theo đuổi chân lý và giữ vững đức tin, bất luận người đó giàu hay nghèo. Nhưng theo quan niệm của bản thân, người ta phân loại những người khác thành nhiều cấp bậc khác nhau. Người —>Xem tiếp