Thơ: Giải thể văn hóa đảng

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

 

[vancokythu.net]

Trung Cộng dùng tiến hóa luận

Nói rằng tổ chúng ta là vượn

Rằng các loài phát triển theo đấu tranh sinh tồn

Ròng rã trăm năm

Mang quy tắc của thú dữ

Áp dụng với con dân Thần

Sỉ nhục cội nguồn nhân loại!


Sinh mệnh vốn hồn nhiên

Uớc vọng hồi thiên khắc ghi trong sâu thẳm

Ma quỷ rao truyền thiên đàng nhân gian

Nhằm trúng ước nguyện này mà dối gạt

Bẻ hướng con đường, nắn cong cửa đạo

Dán chữ Thiên đàng trên đường xuống địa ngục

Dối lừa căn bản là đây!

 

Lợi dụng văn hóa thề, quỷ thần chứng giám

Kết nạp con dân Thần vào đội ngũ của đảng

Đảng đoàn đội hội, mỗi mỗi đều phải thề

Tuyệt đối trung thành, sống chết đi theo

Khế ước dối lừa, trói buộc là thật

Linh hồn trao tay quỷ

Sinh mệnh vạn nguy, chuông treo mành chỉ.

 

Gọi nhau là đồng chí

Ngầm biểu thị đồng ý với nó 

Thời gian dài ám thị

Nhân tính chẳng đề phòng

Tự kết nạp mình vào đội ngũ của nó

Bằng nhiều cam kết ngầm trong hệ ngôn ngữ đảng

Lừa dối trăm ngàn bận, nhân tính vẫn bị lừa.

Thảm.

 

“Một lời đầy tớ, hay lời nhân dân”

Đầy tớ phục vụ chủ nhân cúc cung tận tụy

Đạo lý vốn là vậy

Nghe lời ngọt tưởng là thật

Lợi dụng cướp được chính quyền rồi

Đầy tớ cưỡi đầu chủ nhân

Muốn cướp thì cướp muốn giết thì giết

Miệng vẫn bô bô “đầy tớ nhân dân”

Đốn mạt.

 

Đập phá miếu Thần, xéo cày mả tổ

Trung Cộng đứng đầu tiên trước sau chưa từng có.

5000 văn hóa Thần, một cách mạng văn hóa hủy sạch

Trí thức, tinh anh, tải thể văn vật đồng số phận

Gọi thánh nhân là lão đại lão nhị

Tôn ma quỷ lên đàn thần bằng trăm kiểu thần thánh hóa

Phản thiên địa, tà xú khôn tả.

 

Tay cầm dao giết người, miệng nói lời lừa dối

Nhuyễn ngạnh công thành thục siêu hạng

 70 năm một đường máu chưa từng nguôi

Khủng bố liên miên, vận động thường kỳ

Bức dân đến cực độ sợ hãi

Đi cầu một mình, run rẩy không dám nghĩ sai ý đảng.

Dọa nạt thì giỏi, che mắt, bịt miệng.

Vạn lý tường lửa chẳng dám gỡ _ Một ngày là đổ.

 

Kích động nhóm dân này, xủi bẩy nhóm dân kia

Trở mặt thành thù, coi nhau như địch

Luân phiên gây thù hận

Cha con đấu tố, bằng hữu tương tàn, phu thê trở mặt

Trắng đen đảo chiều, đúng sai thay vế

Tẩy não trường kỳ mọi nơi mọi lúc mọi cách mọi mặt

Giả Ác Đấu đã thành chân lý.

 

Một mặt ký sinh truyền thống, một mặt đạp đổ truyền thống không ngừng

Hữu ý kế thừa bại hoại phương Tây, cố tình truyền nhân xú uế vũ trụ

Tích hợp mọi tà vạy

Tạo hố phân văn hóa.

Khuyếch trương ác tính không ngừng

Phóng đại ma tính cực độ

Lan như bệnh dịch,

Đến đâu đều tạo sự chết.

 

Năm 99 bức hại Pháp Luân Công

Rung chấn đất trời!

Tà ác cùng cực!

Cưỡng áp lên Pháp đồ

Báng bổ lên Chân Phật.

Giang cóc tự đào mồ chôn

Trung Cộng tập đoàn tự diệt.

Cháy nhà ra mặt chuột

Thời gian đếm ngược.

Thế nhân chờ xem.

…………………….

(Phần 1)

(nguồn ảnh:9binh.github.io)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.