Đợi người tỉnh mộng trần gian quay về

Tác giả: Kim Thoa

[vancokythu, 14-12-2019]

Gió đông cuốn lá rơi vàng

Con đường bụi đỏ cõng ngàn ngựa xe

Ruổi rong ngày tháng đi về

Khóc cười chìm nổi đam mê lạc đường

 

Chỉ vì đôi nét vấn vương

Chỉ là ngọn cỏ giọt sương thôi mà

Mai rồi tàn úa phôi pha 

Buồn vui chưa dứt đã ra đồng nằm

 

Mấy ngàn năm mấy trăm năm

Nhớp nhơ một lớp bụi trần quanh thân

Đi không nổi.. ở chẳng đành

Phủi đi rũ sạch cho chân nhẹ nhàng

 

Có một nơi tỏa hào quang

Đợi người tỉnh mộng trần gian quay về

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.